İşyeri Hekimi İSG Kitabı

İşyeri Hekimi İSG Kitabıİşyeri Hekimi İSG Kitabı

İSG Türkiye Sınav, dersler ve sınavlar için hazırlamış olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kitapları birçok kaynak, yasa, yönetmelik, mevzuat ve bildiri araştırması yaparak oluşturmuştur. Hazırladığımız İSG kitapları tamamen günceldir. Değişen yönetmelikler ve güncellemeler dikkate alınarak yazılmıştır. Sizlere sunduğumuz bu kitaplar, uzun cümlelerden arındırılmış olarak akılda kalıcı şekilde hazırlanmıştır. İşyeri hekimi İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kitapları sınavlara hazırlık için tasarlanmış İşyeri Hekimi İSG Konu Anlatımlı Soru Bankası’ ndan oluşmaktadır. İşyeri Hekimi İSG Kitabı içeriği, önceki yıllarda ÖSYM sınavlarında çıkan sorular tek tek analiz edilerek hazırlanmaktadır. Bu sayede kitabımızda sorulma olasılığı bulunmayan detaylara yer verilmemiştir.

İşyeri Hekimi Görevi Nedir?

İşyeri hekimi, 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu’ na göre; ‘‘İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekim’’ dir.

Bir İşyeri hekiminin yetkileri şunlardır:

1 -İşyerinde belirlenen tehlikelerden işvereni haberdar eder.

2 -Görevi amacıyla işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapar.

3 -Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak iş birliği yapar. Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen işyeri hekimleri, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir.

İşyeri Hekimi Olma Şartları

Hekimlerimizin işyeri hekimliği yapabilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenir. Bakanlık, hekimlerimizin işyeri hekimi olabilmeleri için koymuş olduğu şartlar;

  • İşyeri hekimliği eğitimi almak
  • İşyeri sınavlarında başarılı olmak şeklinde belirlenmiştir.

 

Bir yanıt yazın