C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kursu

C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kursu

C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitimi Kursu

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi alanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı sertifika sağlamaktayız. İSG kursu arayanlar için İSG Türkiye Sınav, İSG eğitim programı ile gerekli tüm kazanımları ile sizlere sağlamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi ÖSYM’nin hazırladığı sınav ile sertifikalandırılmaktadır. C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi kursu 90 saat uzaktan, 90 saat örgün ve 40 saat pratik eğitimden oluşmaktadır. Pandemi tedbirleri çerçevesinde örgün eğitimler online sisteme taşınmıştır. Bu sayede eğitimlerimize ara vermeden devam edebilmekteyiz. C Sınıfı İSG kursu arıyorsanız siz de eğitimlerimize katılıp başarıyı yakalayabilirsiniz.

İş sağlığı ve Güvenliği nedir?

İş sağlığı ve güvenliği genel olarak:

  • Çalışanlara sağlıklı ortam sağlamak,
  • Çalışma ortamının olumsuz etkilerinden çalışanları korumak,
  • Oluşabilecek riskleri belirleyip tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  • Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak gibi çalışma ve üretim verimini artırmak adına yapılan çalışmalardır.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı sertifikası tehlike grubuna göre;

  1. Az Tehlikeli İşyerlerinden sorumlu C Sınıfı
  2. Tehlikeli İşyerlerinden sorumlu B Sınıfı
  3. Çok Tehlikeli İşyerlerinden sorumlu A Sınıfı olarak üç gruba ayrılmıştır.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

C sınıfı iş güvenliği uzmanı, çalıştığı iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim, rehberlik, risk değerlendirmesi ve inceleme yapmakla görevlidir. C sınıfı iş güvenliği uzmanları, yasal düzenlemelere göre sadece az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde hizmet verebilir.

C sınıfı İSG Uzmanı Olmak İçin Gereken Şartlar
  • Mühendisler, mimarlar, teknik personeller arasından iş güvenliği eğitimlerinde başarı sağlayanlar bu Unvan ile çalışma imkânı bulabilmektedirler.
  • Ayrıca İki yıllık iş sağlığı ve güvenliği bölümlerini okuyup mezun olanlardan yine tabi tutulan eğitimlerde başarı sağlayanlar C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak iş başı yapabilirler.
C sınıfı İSG uzmanlığı eğitimleri ise genel olarak;

-90 saat uzaktan eğitim

-90 saat örgün eğitim

-40 saat pratik eğitim şeklindedir.

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)

İş sağlığı ve güvenliği kavramı, dünyadaki sanayileşme atağı sonucunda; işçilerin çalışma koşullarının daha iyi hale getirilmesine çalışılması ile ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne giriş süreci döneminde çıkarılmış olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile konu ile ilgili büyük adımlar atılmıştır.

6331 sayılı kanun uygulanmasında İSG uzmanlarının önemi:

“İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen teknik personeldir.”

Resmi verilere göre ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında problemlerin, özellikle de iş kazalarının sayısının fazla olduğu, sonuçlarının ise çok geniş bir kesimi etkilediği görülmektedir. Bu sebeple çalışma yaşamında ülkemizin en büyük sorunlarından birisinin de iş kazaları olduğunu ifade etmemiz mümkündür. Başta devletin kendisi olmak üzere tüm ilgililerin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında başarıya katkı sağladığı bir çalışma yaşamında kişilerin can güvenliği ve sağlığı ile ülke ekonomisi koruma altına alınmış olur. Bu durumun aksi, karşımıza; insanın hayatına, sağlığına ve ekonomik gücüne zarar veren kazaların yaşanmasına sebep olacaktır.

 

İSG EĞİTİM KURSU

Türkiye’nin her yerinden UZAKTAN EĞİTİM ile uzman olma fırsatı

detaylı bilgi için her zaman arayabilirsiniz0531 541 34 34

• 90 saat Canlı Ders
• 90 saat Uzaktan Eğitim Uygulamaları
• 40 saat Pratik Eğitim (Staj Dönemi)

Toplamda 35 günlük online kurs eğitimleri

C Sınıfı İSG Eğitimi 2.500 tl
B Sınıfı İSG Eğitimi 3.000 tl
A Sınıfı İSG Eğitimi 4.000 tl

İŞYERİ HEKİMİ Eğitimi 4.500 tl
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (DSP) Eğitimi 1.500 tl

Fiyatlarımızda taksit imkanı vardır
Ücretsiz Sınavlara Hazırlık Kitapları
Ücretsiz Eğitim Setleri

⏺ Mühendislik – Mimarlık Fakültesi mezunları, Fen Edebiyat Fakültelerinin fizik, kimya biyoloji bölümü mezunları, Teknik Öğretmenler ve iş sağlığı güvenliği programı mezunları iş güvenliği uzmanı olabilirler.

İstanbul – Ankara – İzmir – Diyarbakır – Antalya – Bursa
Bu altışehirde şubelerimiz mevcuttur.
10 yıllık sektör tecrübemiz vardır.
Eğitim sonrası staj yeri bulmakta yardımcı oluyoruz.