Diğer Sağlık Personeli Eğitimi Kursu

Diğer Sağlık Personeli Eğitimi Kursu

Diğer Sağlık Personeli (DSP) Eğitimi Kursu

Diğer Sağlık Personeli (DSP) için İSG eğitimi alanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı onaylı sertifika vermekteyiz. Diğer Sağlık Personeli (DSP) kursu arayanlar için İSG Türkiye Sınav, Diğer Sağlık Personeli (DSP) için İSG eğitim programı ile gerekli tüm kazanımları ile sizlere sağlamaktadır. Diğer Sağlık Personeli (DSP) eğitimi ÖSYM’nin hazırladığı sınav ile sertifikalandırılmaktadır. Katılımcıların, 90 saatlik eğitim programını bitirdikten sonra sınava girerek yeterli puanı almaları gerekmektedir. Diğer Sağlık Personeli (DSP) eğitimi kursu arıyorsanız siz de eğitimlerimize katılabilirsiniz.

Diğer Sağlık Personeli (DSP) Görevi Nedir?

Diğer Sağlık Personeli, 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu’ na göre; “İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişiler.” dir. Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

Diğer sağlık personeli görevleri şunlardır:

  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
  • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
  • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
  • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
  • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
  • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
  • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
  • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle iş birliği yapmak

İşyeri Hemşiresi Olma Şartları

Bakanlığın, iş sağlığı ve güvenliği diğer sağlık personeli olabilmek için koyduğu şartlar;

  • Hemşirelik/sağlık memurluğu, ambulans ve acil bakım teknikliği, acil tıp teknisyenliği, çevre sağlık teknisyenliği gibi bölümlerden mezun olmak.
  • Sınav 100 puan üzerinden hesaplanır. Sınavdan en az 70 alınmak. (70 puan barajını aşarak başarılı olan kişiler DSP belgesi alabilir.)

 

İSG EĞİTİM KURSU

Türkiye’nin her yerinden UZAKTAN EĞİTİM ile uzman olma fırsatı

detaylı bilgi için her zaman arayabilirsiniz0531 541 34 34

• 90 saat Canlı Ders
• 90 saat Uzaktan Eğitim Uygulamaları
• 40 saat Pratik Eğitim (Staj Dönemi)

Toplamda 35 günlük online kurs eğitimleri

C Sınıfı İSG Eğitimi 2.500 tl
B Sınıfı İSG Eğitimi 3.000 tl
A Sınıfı İSG Eğitimi 4.000 tl

İŞYERİ HEKİMİ Eğitimi 4.500 tl
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (DSP) Eğitimi 1.500 tl

Fiyatlarımızda taksit imkanı vardır
Ücretsiz Sınavlara Hazırlık Kitapları
Ücretsiz Eğitim Setleri

⏺ Mühendislik – Mimarlık Fakültesi mezunları, Fen Edebiyat Fakültelerinin fizik, kimya biyoloji bölümü mezunları, Teknik Öğretmenler ve iş sağlığı güvenliği programı mezunları iş güvenliği uzmanı olabilirler.

İstanbul – Ankara – İzmir – Diyarbakır – Antalya – Bursa
Bu altışehirde şubelerimiz mevcuttur.
10 yıllık sektör tecrübemiz vardır.
Eğitim sonrası staj yeri bulmakta yardımcı oluyoruz.