İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Nedir ?

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Nedir ?

Yükseköğretim kurumlarının bazılarında ön lisans, bazılarında ise lisans programı olarak açılan İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, sanayi ve endüstri sektörlerinde saha çalışmalarında ihtiyaç duyulan meslek grubuna mensup olacak kişileri yetiştirir. Bölüm mezunları; iş güvenliği uzmanı, iş sağlığı uzmanı gibi unvanlara sahip olur. Bu bölümde eğitim görmüş kişiler, şirketlerin saha çalışanları için iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alır, sahada güvenlik ve sağlık adına yapılan çalışmaları denetler, gerekli adımları atarlar. Bu çalışmaları sektörün ve işverenin sağladığı imkanlar ışığında incelemeler yaparak, planlama oluşturarak ve uygulamaya koyarak tamamlarlar. İş Sağlığı ve Güvenliği taban puanları değişiklik gösterebilmektedir. Yerleştirme sürecinde öğrencilerin başarı sıralamaları baz alındığı için taban puanı her dönem için referans olarak gösterilememektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü için eğitim veren üniversitelerin lisans ya da ön lisans tercihine göre de farklılaşan puanlar gözlemlemek mümkündür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır ?

İş Sağlığı ve Güvenliği 4 yıllık lisans programı olduğu gibi yüksekokul bünyesinde ön lisans programı da olabilir. Ön lisans programlarında eğitim süresi iki yıl olur. İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünü bir yüksekokulda ön lisans programında tamamlayan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı ile eğitimlerini lisans programında da sürdürerek fakülte mezunu olabilirler. İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü ülkemizde ve dünyada birbirinden farklı bölgelerde bulunan çoğu üniversitede yer alan bir bölümdür. İş sağlığı ve güvenliğinin ön lisans eğitimi olarak verildiği üniversitelerde bu bölüm, Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarına ya da Sağlık Yüksekokuluna bağlı olarak eğitim-öğretimi sürdürür. Bunun dışında lisans eğitimi olarak verilen üniversitelerde Sağlık Bilimleri Fakültesinde bulunabilir. Ek olarak uzaktan ve açıktan eğitim veren kurumlarda da bu bölüm bulunabilir. Okulun yanı sıra çeşitli özel eğitim kurumlarında bu alanda eğitim alınabilir. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi sertifika programlarına da katılım sağlanabilir. Bu sertifikaya sahip adaylar, üniversite eğitimi de aldıysa avantajlı bir konumda olur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Dersleri Nelerdir ?

Her yükseköğretim kurumu kendi prensiplerine göre ders materyalleri oluştururlar. Bu aşamada öğretim üyesinin vizyonu da oldukça önemlidir. Ancak genel hatları ile İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü için verilen dersler bellidir. Bu dersler zorunlu ya da seçmeli şekilde verilebilirler. Dersler planlı bir şekilde sekiz yarıyıla, toplamda dört yıla bölünür. Eğer bölüm ön lisans olarak veriliyorsa da yüksekokul bünyesindeki ders planına bağlı olarak planlama yapılır. Bir lisans programı kapsamında temel dersler şu şekilde sıralanabilir:

 • Temel İlk Yardım
 • Hukukun Temel Kavramları
 • İş Hukuku
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Temelleri ( İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı)
 • Afet Yönetimi
 • İş Sağlığı Yönetimi
 • Belge Yönetimi
 • Çevre Sağlığı
 • Mesleki Sorumluluk
 • Güvenlik İlkeleri
 • Risk Yönetimi
 • Ergonomi
 • Sektörlere Göre İş Sağlığı Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar ?

İş sağlığı ve güvenliği ne iş yapar sorusu, sektörlere ve sektörlerin gerekliliklerine göre sahada lazım olan sağlık ve güvenlik çalışmalarının yürütülmesi, şeklinde cevaplandırılabilir. Daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmek gerekirse bir iş güvenliği uzmanı, çalıştığı sahada iş faaliyetlerini gerçekleştiren makinelerden, sahanın özelliklerine ve yeterliliklerine, olası sağlık önlemlerine kadar çalışanların güvenliği anlamında önem arz eden tüm olasılıkları değerlendirir ve gerekli çalışmaları yapar. Bu gerekli çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından işverenden talep edilerek yapılabileceği gibi gerekli denetim ve teftiş sonuçlarında raporlama yöntemleriyle de sağlanabilir. Bu çalışılan kurumun kültürüne bağlı olarak değişir. İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü mezunları bu şekilde istihdam edilirler ve bazen bireysel bazen ekip çalışmaları ile faaliyet gösterirler. Çalışanların can güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm adımları iş sağlığı ve güvenliği uzmanı planlar. Bu anlamda yönetim ile birlik içerisinde hareket ederler. Çalışma alanı oldukça geniştir. Sanayiden hizmet sektörüne kadar uzanan bir yelpazede yer alabilirler. Her sektörde sağlık ve güvenlik önlemleri farklılaşabilir. Bu anlamda iş güvenliği uzmanları da çalıştıkları sektöre göre çalışmalar gerçekleştirirler ve gerekli analizleri de buna uygun olarak yaparlar. Her zaman sahada değil bazen de ofis ortamında çalışabilirler. Tüm bu ihtimaller kurum ikliminin yürüttüğü düzene bağlı kalarak değişiklik gösterebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir ?

İş Sağlığı ve Güvenliği iş imkanları oldukça geniştir. Çünkü personelin olduğu her alanda personelin sağlık ve güvenliği ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü mezunları da bu anlamda her sektörde önemli bir yere sahiptir. Alanda yapılan çalışmalar, iş sağlığı ve güvenliği adı altında doğrudan yer almadan kurumlar bünyesinde farklı başlıklarda (risk yönetimi, ergonomi, meslek hijyeni, sektörel güvenlik) toparlanabilirler. Aynı pozisyonda bu farklı departmanlarda görev almak mümkündür. Sadece inşaat ve sanayi değil bunun dışında; fizik, kimya, biyoloji gibi alanlar aynı zamanda küçük ya da büyük derneklerde, imalathanelerde, plazalarda ve ticarethanelerde de yer alabilirler. Lisans mezunu olmayan ön lisans bölümü mezunları ise uzman unvanı almak ve uzman olarak çalışabilmek için uzmanlık sınavına girmelidirler. Bu sayede iş bulma imkanlarını artırabilirler. Aynı zamanda çalışacakları alanları da genişletebilirler. Gerekli görüldüğü durumlarda, ilk yardım gerçekleştirme, sağlık yönetimi hakkında çalışmalar gerçekleştirme, güvenlik adımlarının atılması ve risk yönetimlerinin gerçekleştirilerek raporlanması gibi faaliyetlerde yer alırlar. Düzenli olarak istatistik ve incelemeler yaparlar. Güvenlik ve sağlık adına taleplerde bulunabilirler. Bunun yanı sıra personeller için güvenlik önlemlerinin tam ve eksiksiz olmasına özen gösterirler.Bunlar haricinde akademisyen olarak da çalışmalar yapabilirler. Bunları hem mesleki akademiler ve eğitim merkezlerinde hem de bunlardan ayrı olarak resmi bir şekilde yüksek öğretim kurumlarında yapabilirler. Bu çalışma alanları için de belirli sınavların başarı ile tamamlanması gerekmektedir. Bu alandan mezun olan ve çalışmak isteyenler, Kariyer.net’te yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı iş ilanları seçeneklerini inceleyebilir ve kendilerine uygun olanlara başvuru yapabilir. Ayrıca yayınlanacak yeni ilanlardan haberdar olmak isteyen adaylar Kariyer.net’in iş alarmı oluşturma özelliğinden faydalanabilir. Bu sayede yeni ilan yayınlandığında adaya bildirim yoluyla haber verilir.