Diğer Sağlık Personeli (DSP) İSG Kitabı

Diğer Sağlık Personeli (DSP) İSG KitabıDiğer Sağlık Personeli (DSP) İSG Kitabı

İSG Türkiye Sınav, dersler ve sınavlar için hazırlamış olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kitapları birçok kaynak, yasa, yönetmelik, mevzuat ve bildiri araştırması yaparak oluşturmuştur. Hazırladığımız İSG kitapları tamamen günceldir. Değişen yönetmelikler ve güncellemeler dikkate alınarak yazılmıştır. Sizlere sunduğumuz bu kitaplar, uzun cümlelerden arındırılmış olarak akılda kalıcı şekilde hazırlanmıştır. Diğer Sağlık Personeli (DSP) İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kitapları sınavlara hazırlık için tasarlanmış Diğer Sağlık Personeli İSG Konu Anlatımlı Soru Bankası’ ndan oluşmaktadır Diğer Sağlık Personeli (DSP) İSG Kitabı içeriği, önceki yıllarda ÖSYM sınavlarında çıkan sorular tek tek analiz edilerek hazırlanmaktadır. Bu sayede kitabımızda sorulma olasılığı bulunmayan detaylara yer verilmemiştir.

Diğer Sağlık Personeli (DSP) Görevi Nedir?

Diğer Sağlık Personeli, 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu’ na göre; “İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişiler.” dir. Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

Diğer sağlık personeli görevleri şunlardır:

  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
  • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
  • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
  • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
  • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
  • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
  • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
  • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle iş birliği yapmak

İşyeri Hekimi Olma Şartları

Diğer sağlık personeli sınavı ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Bakanlığın, iş sağlığı ve güvenliği diğer sağlık personeli olabilmek için koyduğu şartlar;

  • Hemşirelik/sağlık memurluğu, ambulans ve acil bakım teknikliği, acil tıp teknisyenliği, çevre sağlık teknisyenliği gibi bölümlerden mezun olmak.
  • Sınav 100 puan üzerinden hesaplanır. Sınavdan en az 70 alınmak. (70 puan barajını aşarak başarılı olan kişiler DSP belgesi alabilir.)

Bir yanıt yazın