B Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kitabı

B Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) KitabıB Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kitabı

İSG Türkiye Sınav, dersler ve sınavlar için hazırlamış olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kitapları birçok kaynak, yasa, yönetmelik, mevzuat ve bildiri araştırması yaparak oluşturmuştur. Hazırladığımız İSG kitapları tamamen günceldir. Değişen yönetmelikler ve güncellemeler dikkate alınarak yazılmıştır. Sizlere sunduğumuz bu kitaplar, uzun cümlelerden arındırılmış olarak akılda kalıcı şekilde hazırlanmıştır. Kitaplarımız İSG konu anlatım kitabı, İSG hap bilgiler, İSG deneme kitabı, İSG sınavı için özet kitap, İSG soru bankası ve ı̇şyeri hekimi ve DSP konu anlatımlı soru bankası şeklindedir. Ayrıca iş sahasında yardımcı olması adına İSG saha rehber kitabı da bulunmaktadır. B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kitabı içeriğini de bulacağınız bu kitaplar, önceki yıllarda ÖSYM sınavlarında çıkan sorular tek tek analiz edilerek hazırlanmaktadır. Bu sayede kitabımızda sorulma olasılığı bulunmayan detaylara yer verilmemiştir.

İş sağlığı ve Güvenliği nedir?

İş sağlığı ve güvenliği genel olarak:

  • Çalışanlara sağlıklı ortam sağlamak,
  • Çalışma ortamının olumsuz etkilerinden çalışanları korumak,
  • Oluşabilecek riskleri belirleyip tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  • Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak gibi çalışma ve üretim verimini artırmak adına yapılan çalışmalardır.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı sertifikası tehlike grubuna göre;

  1. Az Tehlikeli İşyerlerinden sorumlu C Sınıfı
  2. Tehlikeli İşyerlerinden sorumlu B Sınıfı
  3. Çok Tehlikeli İşyerlerinden sorumlu A Sınıfı olarak üç gruba ayrılmıştır.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

B sınıfı iş güvenliği uzmanı, iş yerlerinin güvenlik prosedürlerine uygunluğunu denetlemekle sorumludur. B sınıfı, az tehlikeli ya da tehlikeli iş yerlerini ifade eder.

B sınıfı İSG Uzmanı Olmak İçin Gereken Şartlar
  • Üniversitelerin Mimarlık ya da Mühendislik bölümlerinden mezuniyeti bulunmak ya da teknik eleman olmak,
  • C sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olmak,
  • C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak üç yıl süreyle görev yapmış olmak.
B sınıfı İSG uzmanlığı eğitimleri ise genel olarak;

-90 saat uzaktan eğitim

-90 saat örgün eğitim

-40 saat pratik eğitim şeklindedir.

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)

İş sağlığı ve güvenliği kavramı, dünyadaki sanayileşme atağı sonucunda; işçilerin çalışma koşullarının daha iyi hale getirilmesine çalışılması ile ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne giriş süreci döneminde çıkarılmış olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile konu ile ilgili büyük adımlar atılmıştır.

6331 sayılı kanun uygulanmasında İSG uzmanlarının önemi:

“İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen teknik personeldir.”

Resmi verilere göre ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında problemlerin, özellikle de iş kazalarının sayısının fazla olduğu, sonuçlarının ise çok geniş bir kesimi etkilediği görülmektedir. Bu sebeple çalışma yaşamında ülkemizin en büyük sorunlarından birisinin de iş kazaları olduğunu ifade etmemiz mümkündür. Başta devletin kendisi olmak üzere tüm ilgililerin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında başarıya katkı sağladığı bir çalışma yaşamında kişilerin can güvenliği ve sağlığı ile ülke ekonomisi koruma altına alınmış olur. Bu durumun aksi, karşımıza; insanın hayatına, sağlığına ve ekonomik gücüne zarar veren kazaların yaşanmasına sebep olacaktır.

 

 

Bir yanıt yazın