Yalıhüyük İş Güvenliği Kursu

Yalıhüyük İş Güvenliği Kursu,Yalıhüyük ASınıfı İş Güvenliği Kursu,Yalıhüyük BSınıfı  İş Güvenliği Kursu,Yalıhüyük C Sınıfı İş Güvenliği Kursu,Yalıhüyük İşyeri Hekimliği Kursu,Yalıhüyük İşyeri Hemşireliği Kursu Eğitimleri Vermekteyiz.

Yalıhüyük İş Güvenliği Kursu +90 538 659 97 18

Yalıhüyük İş Güvenliği Kursu olan Yeni Uzman Akademi olarak uzman eğiticiler, en kaliteli eğitim materyalleri, güleryüzlü çalışanlarımız ile A sınıfı iş güvenliği kursu, B sınıfı iş güvenliği kursu, C sınıfı iş güvenliği kursu, İşyeri hekimliği kursu, İşyeri hemşireliği kursu vermekteyiz.  Yeni Uzman Akademi olarak her ne kadar merkezi yerimiz Ankara-İstanbul-İzmir-Bursa-Antalya-Diyarbakır olsa da uzaktan eğitim sayesinde Türkiye’nin her yerine İş Güvenliği Kursu Eğitimleri vermekteyiz.

Yalıhüyük İş Güvenliği Kursu
Yalıhüyük İş Güvenliği Kursu

İş Güvenliği Nedir?

İSG kısaltmasıyla iş hayatında yoğun olarak kullanılan iş sağlığı ve güvenliği işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

İş sağlığı ve güvenliği- İSG, Avrupa Birliği içerisinde 1980’ler itibariyle ağırlıkla ele alınmıştır. Özellikle, 1989 yılında çıkarılan 89/391/EEC sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Direktifi, iş sağlığı ve güvenliği alanında çerçeve direktif olarak kabul edilmiş ve daha sonra bu çerçeve direktife dayanarak çok sayıda bireysel direktif çıkarılmıştır. Ülkemizde 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da Avrupa Birliği uyum süresince hayatımıza girmiştir.

İş güvenliği, işten çıkarmalar, ekonomik çöküşler ve istihdamı etkileyebilecek diğer faktörler gibi şeylere karşı bir koruma hissi ile birlikte gelir. İşte güvenliğinin hem çalışanlar hem de işverenler için bu kadar önemli olmasının beş nedeni.

Çalışanlara Değerli Olduklarını Hissettirir 

Çalışanların işlerinde kendilerini güvende hissettiklerinde kendilerini değerli hissederler. Bir işveren güvenlik duygusu oluşturabilirse, çalışanlar önce insan, sonra çalışan olarak  kabul edildiğini hisseder.

Çalışan Stresi ve Kaygısını Azaltır 

Çalışanların sağlığı önemlidir. Çalışan refahının – özellikle stres, kaygı ve tükenmişliğin – performansı etkilediğini biliyoruz.

İş güvencesizliği korkusu baş gösterdiğinde, çalışanların esenliği büyük olasılıkla olumsuz etkilenir. İş güvensizliği, çalışanlarınızın zihinsel sağlığını ve fiziksel sağlığını önemli ölçüde etkileyebilir. İş güvencesizliği, uzun süreli kaygı, öfke ve tükenmişliğe yol açabilir. Bu etkiler hem fiziksel hem de zihinsel sağlık belirtilerinde ortaya çıkabilir. Buna uyku sorunları , madde kullanımı, kilo alımı, depresyon ve daha fazlası dâhildir.

Çalışana Bağlılığı Artırır

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, iş güvensizliği ve çalışan bağlılığını, olumsuz etkilediğini tespit etti.

Ancak çalışanlar kendilerini güvende ve değerli hissettiklerinde çalışan bağlılığı artar. Bağlı bir işgücünün olumlu bir dalgalanma etkisi vardır. Bu, daha iyi çalışanları elde tutma , daha az ciro ve hatta daha iyi genel iş performansını içerir. Ve iş güvenliği, çalışanların kuruluşlarına nasıl bağlı hissettiklerinde önemli bir rol oynar.

Çalışanların Üretkenliğini Artırır 

İş güvenliğinin olumlu dalgalanma etkisi, çalışan verimliliğinin artmasıyla sonuçlanır. İstisnai bir çalışan deneyimi ile birlikte artan çalışan bağlılığı, daha üretken çalışanlar sağlar.

İş Güvenliği Kimlerin Görevidir?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri bir bütün olarak ele alınır. Fakat iş sağlığı ve güvenliği personeli içerisinde görev dağılımı vardır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin “ iş güvenliği” konusu ile de iş güvenliği uzmanları sorumludur.

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

İş güvenliği uzmanının tanımı 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda; “Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip,  teknik elemandır.” şeklinde yapılmıştır.

İş güvenliği uzmanları görev yaptıkları tehlike sınıfına göre üçe ayrılırlar.

 • Az tehlikeli yerlerde                                C Sınıfı iş güvenliği uzmanı
 • Tehlikeli yerlerde                                    B Sınıfı iş güvenliği uzmanı
 • Çok tehlikeli yerlerde                             A Sınıfı iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur? 

İş güvenliği uzmanı olabilmek için gerekli şartları Çalışma Bakanlığı belirler. İş güvenliği uzmanı olabilmek için bakanlığın belirlediği şartlar ise şöyledir;

 • Uygun bölüm ve programlardan mezun olma,
 • İş güvenliği eğitimi alma
 • İş güvenliği sınavlarında başarılı olma,
 • İş güvenliği sertifikasına sahip olma

İş Güvenliği Uzmanı Olmak İçin Uygun Bölüm ve Programlar Nelerdir?

İş güvenliği uzmanı olmak isteyen adayların;

Mimarlık – Mühendislik – Teknik Eğitim Fakültesi

Fen Fakültelerinin, Fizik – Kimya Biyoloji

Meslek Yüksek Okullarının, İSG Programlarından mezun olması gerekir.

Bir başka anlatımla; mimar, mühendis, teknik öğretmen, fizikçi, kimyager, biyolog, iş güvenliği teknikeri unvanına sahip olması gerekir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri Hakkında Genel Bilgiler Nelerdir?

İş güvenliği uzmanlığı eğitimleri Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından düzenlenir. Bizler Yeni Uzman Akademi olarak, Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumuyuz. Tüm eğitimlerimiz de bağlı bulunduğumuz bakanlığın izni doğrultusunda gerçekleştirilir. Yalıhüyük İş Güvenliği Kursu olarak bakanlığın belirlediği izin ve olurlar ile hareket etmekteyiz.

Yalıhüyük İş Güvenliği Eğitimleri Nasıl Gerçekleştirilir?

Yalıhüyük İş Güvenliği Kursu olan Yeni Uzman Akademi olarak Bakanlığımızın tüm direktiflerine uygun bir şekilde uzman eğitim kadrosu, geniş sınıflar, yardımcı kitaplarımız ile en iyi iş güvenliği kursu eğitimlerini vermekteyiz. Eğitim kurumumuz Yeni Uzman Akademi’de tüm eğitimlerimiz yukarıda da belirttiğimiz üzere Çalışma Bakanlığı direktiflerine göre gerçekleştirilir. İş güvenliği eğitimlerinde en çok tercih edilen eğitim kurumu Yeni Uzman Akademi’de eğitimlerimiz;

90 saat uzaktan (çevrimdışı) eğitim, 90 saat uzaktan (çevrimiçi) eğitim, 40 saat pratik eğitim şeklinde gerçekleştirilir.

Çevrimdışı Eğitimler; Eğitim kurumumuz Yeni Uzman Akademi’nin ana sayfasında bulunan “ uzaktan eğitim” butonu üzerinden yapılır. Çevrimdışı eğitimler, iş güvenliği eğitim kurumumuz Yeni Uzman Akademi’nin ana sayfasına eğitim başlangıcında yüklenen derslerle yapılır. Bu dersler kurumumuz Yeni Uzman Akademi’nin sayfası üzerinden katılımcıların kendileri için uygun zamanlarda girecekleri şekilde düzenlenir. Çevrimdışı dersler, offline, eş zamanlı olmayan dersler, canlı olmayan dersler şeklinde de anılır.

Çevrimiçi Dersler;  Eğitim kurumumuz Yeni Uzman Akademi’nin eğiticilerinin rehberliğinde yapılan derslerdir. Bu dersler bir günde en fazla 6 saat olacak şekilde düzenlenir. Eğitim kurumumuz Yeni Uzman Akademi’den eğitim alan katılımcılarımız 09.00 ‘da başlayıp 15.00’da sona eren grupta derslere katılabilecekleri gibi 15.00’da başlayıp 21.00’da sona eren gruplarda da eğitimlere katılabilirler. Çevrimiçi dersler, online dersler, eşzamanlı dersler, canlı dersler, şeklinde de bilinir.

Staj Eğitimleri, 5 iş günü içinde ve günde maksimum 8 saat olacak şekilde düzenlenir. İş güvenliği uzmanlarının saha deneyimi kazanmaları için  iş güvenliği sektörünün öncü ismi Yeni Uzman Akademi’nin eğiticileri tarafından iş güvenliği hizmeti alan ve kurumumuz tarafından uygun görülen işyerlerinde yapılır. Staj eğitimlerini, pratik eğitimler olarak da anılır.     

İş Güvenliği Sınavları Hangi Kurum Tarafından Gerçekleştirilir?

İş güvenliği uzmanlığı sınavları Çalışma Bakanlığının görevlendirmesi ile ÖSYM tarafından gerçekleştirilir. İş güvenliği sınavları ÖSYM tarafından mayıs ve aralık ayında olmak üzere iki defa düzenlenir.  Eğitim kurumumuz Yeni Uzman Akademi’den eğitim alan katılımcılarımızın iş güvenliği sınavlarına girmeleri ve yeterli puanı almaları gerekir.

İş Güvenliği Sertifikası Kim Tarafından Verilir?

İş güvenliği uzmanlığı adayları gerekli şartları taşımaları ve sınavda da başarılı olmaları üzerine sertifikalarını Çalışma Bakanlığından alırlar.

İş Güvenliği Uzmanlığında Bir Üst Sınıfa Geçiş Nasıl Sağlanır?

İş güvenliği uzmanlığı C, B, A sınıflarından oluşur. İlk kademe ise C sınıfıdır. C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak isteyen adayların yukarıda belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekir.

B Sınıfı İş Güvenliği Olmak İsteyenler;

3 yıl C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı yaptıktan sonra B Sınıfı iş güvenliği eğitimi almaları ve B sınıfı iş güvenliği sınavlarında başarılı olmaları gerekir.

A Sınıfı İş Güvenliği Olmak İsteyenler;

4 yıl B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı yaptıktan sonra A Sınıfı iş güvenliği eğitimi almaları ve A sınıfı iş güvenliği sınavlarında başarılı olmaları gerekir.

Yeni Uzman Akademi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerinde En Çok Tercih Edilen Eğitim Kurumu

İş güvenliği uzmanlığı eğitimleri denilince birçok kişinin aklına gelen ilk isim Yeni Uzman Akademi’dir. Böyle olmasının da birçok haklı nedeni var.

Öncelikle iş güvenliği eğitimlerinde birçok şube ile eğitim faaliyetlerini sürdüren kurumumuz şube sayısını artırmaya da devam ediyor.

İş güvenliği uzmanlığı eğitimlerinde sadece c sınıfı ile değil; b ve a sınıfı eğitimleri ile de ön plana çıkmaktadır.

Eğitimlerdeki ciddiyeti ve samimiliği ön plana çıkan kurumumuz Yeni Uzman Akademi eğitim kalitesi ile de adından sıkça bahsettiren bir eğitim kurumudur.

Sınavlar öncesi online soru çözüm programları ve soru çözüm programları

Kullanılan kaynakların kalitesi Yeni Uzman Akademi’yi bir adım daha öne taşımıştır.

Sizler de iş güvenliği uzmanı olmak istiyorsanız ve bu alanda eğitim kalite bir adresten almak istiyorsanız; Yeni Uzman Akademi iş güvenliği kursu tüm şubeleri ile ve online eğitimlere devam etmektedir.

Unutmayın ki eğitim herkesin hakkıdır; fakat Yeni Uzman Akademili olmak bir ayrıcalıktır.

İş güvenliği uzmanlığı eğitimlerinizi Yeni Uzman Akademi’den alarak;

 • Sınav öncesi soru çözüm ve konu tekrarı eğitimlerinden
 • Konu anlatımı ve deneme kitaplarından
 • WhatsApp ve Telegram ders çalışma gruplarından
 • Sosyal medya çalışmalarımızdan ücretsiz yararlanabilirsiniz.

Yalıhüyük İş Güvenliği Kursu,Yalıhüyük ASınıfı İş Güvenliği Kursu,Yalıhüyük B Sınıfı  İş Güvenliği Kursu,Yalıhüyük C Sınıfı İş Güvenliği Kursu,Yalıhüyük İşyeri Hekimliği Kursu,Yalıhüyük İşyeri Hemşireliği Kursu Eğitimleri Vermekteyiz.