İndirim!

İSG SAHA REHBER KİTAPLARI (en güncel baskılar)

Orijinal fiyat: 2.500,00 ₺.Şu andaki fiyat: 1.500,00 ₺.

İSG SEKTÖREL GELİŞİM 1-2

İş sağlığı ve güvenliği sadece çalışma hayatında değil hayatın tüm aşamalarında dikkate alınması gereken bir kavramdır. Kazalar sadece iş hayatında değil ayrıca normal yaşam süreçlerinde de meydana gelmektedir. İş sağlığı ve güvenliğinin bir yaşam felsefesi hâline gelmesi ve bu alandaki eğitimlerin erken dönemde başlanması gerektiği aşikârdır. “Bana ve onlara birşey olmaz.” düşüncesinden uzaklaşarak işverenlerin, uzman ve çalışanların kendilerine düşen gerekli sorumlulukları yerine getirmeleri gerekir. Kitap; saha örnekleri, yönetmelik ve mevzuatlar, makaleler, raporlar, kitaplar, bildiriler, internet kaynakları vb. dikkate alınarak hazırlanmıştır. Konular; tablolar, grafikler, şekiller ve görsellerden faydalanılarak daha iyi anlaşılabilmeleri için detaylı anlatılmıştır. Her bir bölümün içeriği iş sağlığı ve güvenliğine kaynak olacak şekilde sektörler ile ilgili yönetmelikler, iş kazası istatistikleri, tehlikeler ve riskler, meslek hastalıkları, risk değerlendirmeleri ve alınması gereken önlemler ve önerilerden oluşmaktadır.
Bu kitap; iş sağlığı ve güvenliği genel bilgileri ve maden sektörü, inşaat ve kazı işleri, kamu sektörü ve belediyeler, elektrik işleri, sağlık sektörü, tekstil sektörü, tarım sektörü, gıda sektörü, üretim sektörü, kimya ve ilaç sektörü, hizmet sektörü ve işveren-alt işveren hukuki ilişkisi bölümlerinden oluşmaktadır. Bu konular, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini destekleyerek sahadaki uygulamaların kavranmasını sağlayacak şekilde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgilenen herkes için yardımcı kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır.

İSG SAHA REHBER KİTABI

İSG SAHA REHBER KİTABI – SAHADA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLMAK ARTIK ÇOK KOLAY !

Değerli İş Güvenliği Uzmanı ve İş Güvenliği Uzman aday arkadaşlarımız kitabımızın amacı İş Sağlığı ve Güvenliği mesleğinde saha çalışmalarında size destek sağlamaktır. Kitabımız, sektörel bazda işyerlerinde genel olarak sağlık ve güvenlik önlemleri, aynı zamanda işyerlerinde çalışanların, maruz kalabileceği iş kazaları ve meslek hastalıklarını en aza indirgemek amacıyla sağlık ve güvenliğini korumak üzere uyması gereken talimatlar, sektörel olarak iş sağlığı ve güvenliğinde uyması gereken kurallar ve alması gereken önlemler üzerine hazırlandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Saha Rehber Kitabımızı hazırlarken birçok işyeri ziyareti gerçekleştirmekle beraber çalışanların sağlık ve güvenliğinin en iyi şekilde nasıl iyileştirilmesi gerektiğine dair uzman arkadaşlarımızdan görüşler alarak bu görüşleri kitaba da aksettirmeye çalıştık. İş Güvenliği Uzmanı olan ve olacak olan siz değerli okurlarımız için bu bilgileri size uzun uzadıya ve karmaşık cümlelerden arındırılmış ve akılda kalıcı bir şekilde sunduk. Kitapta yer alan bilgiler ülkemizde sıklıkla iş kazalarının meydana geldiği sektörlere ( İnşaat, maden, elektirk, üretim-imalat, makine-ekipman, tekstil, petrol-doğalgaz, tarım vb. ) daha çok ağırlık verilerek hazırlandı. Spesifik sektörlerden ziyade genel olarak çalışma hayatında daha çok karşılaştığımız sektörler üzerine talimatlar hazırlandı. Her çalışma alanı için ayrı talimatlar içermekte ve bu talimatlar sizlere maddeler halinde anlaşılır bir şekilde sunulmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Saha Rehber Kitabımızda, 150 sektör ile ilgili çalışma iş güvenliği talimatları yer almaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği mesleği adına tüm tehlike sınıflarını (Çok Tehlikeli, Tehlikeli ve Az Tehlikeli) kapsayan işyerlerinde sizlere yardımcı olacaktır. Birçok kaynak, yasa, yönetmelik, mevzuat ve bildiri araştırması yaparak oluşturduğumuz bu kitap tamamıyla güncel olup değişen yönetmelikler dikkate alınarak yazılmıştır. Çalışma alanlarınızda kitapta yer alan bilgileri kullanarak, çalışanların sağlık ve güvenlik farkındalığını daha çok artırabilir, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinizi daha sağlıklı bir şekilde çalışanlara aktarabilir, işyerine ait olan Onaylı Deftere (Tespit ve Öneri Defteri) saha eksikliklerini yazabilirsiniz.

İş Güvenliği ülkemizde giderek asıl hak ettiği ve olması gereken yeri ve önemi kazanmaya başlamıştır. İşten önce işçinin önemli ve değerli olduğunu tüm dünya gibi ülkemizde kabul etmiş ve bu doğrultuda kanunlar ve yasalar çıkararak işçiyi maddi, manevi, fiziksel ve ruhen destekleyecek uygulamalar ve kurallar getirmiştir. Biz de işyerlerinde uygulanması gereken talimatları ve uyulması gereken kuralları kitabımızda sizler için sıraladık. Bu kitap sizlere çalışma hayatınızda rehber olacak ve her iş alanında sizlere fayda sağlayacaktır. Değerli uzman ve uzman adayı arkadaşlarımız, meslek hayatınızda kendinizi sürekli geliştirmeniz ve bu alanda ülkemize katkı sağlayabilmenizi dileriz…

Açıklama

İSG SEKTÖREL GELİŞİM 1-2

İş sağlığı ve güvenliği sadece çalışma hayatında değil hayatın tüm aşamalarında dikkate alınması gereken bir kavramdır. Kazalar sadece iş hayatında değil ayrıca normal yaşam süreçlerinde de meydana gelmektedir. İş sağlığı ve güvenliğinin bir yaşam felsefesi hâline gelmesi ve bu alandaki eğitimlerin erken dönemde başlanması gerektiği aşikârdır. “Bana ve onlara birşey olmaz.” düşüncesinden uzaklaşarak işverenlerin, uzman ve çalışanların kendilerine düşen gerekli sorumlulukları yerine getirmeleri gerekir. Kitap; saha örnekleri, yönetmelik ve mevzuatlar, makaleler, raporlar, kitaplar, bildiriler, internet kaynakları vb. dikkate alınarak hazırlanmıştır. Konular; tablolar, grafikler, şekiller ve görsellerden faydalanılarak daha iyi anlaşılabilmeleri için detaylı anlatılmıştır. Her bir bölümün içeriği iş sağlığı ve güvenliğine kaynak olacak şekilde sektörler ile ilgili yönetmelikler, iş kazası istatistikleri, tehlikeler ve riskler, meslek hastalıkları, risk değerlendirmeleri ve alınması gereken önlemler ve önerilerden oluşmaktadır.
Bu kitap; iş sağlığı ve güvenliği genel bilgileri ve maden sektörü, inşaat ve kazı işleri, kamu sektörü ve belediyeler, elektrik işleri, sağlık sektörü, tekstil sektörü, tarım sektörü, gıda sektörü, üretim sektörü, kimya ve ilaç sektörü, hizmet sektörü ve işveren-alt işveren hukuki ilişkisi bölümlerinden oluşmaktadır. Bu konular, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini destekleyerek sahadaki uygulamaların kavranmasını sağlayacak şekilde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgilenen herkes için yardımcı kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır.

İSG SAHA REHBER KİTABI

İSG SAHA REHBER KİTABI – SAHADA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLMAK ARTIK ÇOK KOLAY !

Değerli İş Güvenliği Uzmanı ve İş Güvenliği Uzman aday arkadaşlarımız kitabımızın amacı İş Sağlığı ve Güvenliği mesleğinde saha çalışmalarında size destek sağlamaktır. Kitabımız, sektörel bazda işyerlerinde genel olarak sağlık ve güvenlik önlemleri, aynı zamanda işyerlerinde çalışanların, maruz kalabileceği iş kazaları ve meslek hastalıklarını en aza indirgemek amacıyla sağlık ve güvenliğini korumak üzere uyması gereken talimatlar, sektörel olarak iş sağlığı ve güvenliğinde uyması gereken kurallar ve alması gereken önlemler üzerine hazırlandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Saha Rehber Kitabımızı hazırlarken birçok işyeri ziyareti gerçekleştirmekle beraber çalışanların sağlık ve güvenliğinin en iyi şekilde nasıl iyileştirilmesi gerektiğine dair uzman arkadaşlarımızdan görüşler alarak bu görüşleri kitaba da aksettirmeye çalıştık. İş Güvenliği Uzmanı olan ve olacak olan siz değerli okurlarımız için bu bilgileri size uzun uzadıya ve karmaşık cümlelerden arındırılmış ve akılda kalıcı bir şekilde sunduk. Kitapta yer alan bilgiler ülkemizde sıklıkla iş kazalarının meydana geldiği sektörlere ( İnşaat, maden, elektirk, üretim-imalat, makine-ekipman, tekstil, petrol-doğalgaz, tarım vb. ) daha çok ağırlık verilerek hazırlandı. Spesifik sektörlerden ziyade genel olarak çalışma hayatında daha çok karşılaştığımız sektörler üzerine talimatlar hazırlandı. Her çalışma alanı için ayrı talimatlar içermekte ve bu talimatlar sizlere maddeler halinde anlaşılır bir şekilde sunulmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Saha Rehber Kitabımızda, 150 sektör ile ilgili çalışma iş güvenliği talimatları yer almaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği mesleği adına tüm tehlike sınıflarını (Çok Tehlikeli, Tehlikeli ve Az Tehlikeli) kapsayan işyerlerinde sizlere yardımcı olacaktır. Birçok kaynak, yasa, yönetmelik, mevzuat ve bildiri araştırması yaparak oluşturduğumuz bu kitap tamamıyla güncel olup değişen yönetmelikler dikkate alınarak yazılmıştır. Çalışma alanlarınızda kitapta yer alan bilgileri kullanarak, çalışanların sağlık ve güvenlik farkındalığını daha çok artırabilir, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinizi daha sağlıklı bir şekilde çalışanlara aktarabilir, işyerine ait olan Onaylı Deftere (Tespit ve Öneri Defteri) saha eksikliklerini yazabilirsiniz.

İş Güvenliği ülkemizde giderek asıl hak ettiği ve olması gereken yeri ve önemi kazanmaya başlamıştır. İşten önce işçinin önemli ve değerli olduğunu tüm dünya gibi ülkemizde kabul etmiş ve bu doğrultuda kanunlar ve yasalar çıkararak işçiyi maddi, manevi, fiziksel ve ruhen destekleyecek uygulamalar ve kurallar getirmiştir. Biz de işyerlerinde uygulanması gereken talimatları ve uyulması gereken kuralları kitabımızda sizler için sıraladık. Bu kitap sizlere çalışma hayatınızda rehber olacak ve her iş alanında sizlere fayda sağlayacaktır. Değerli uzman ve uzman adayı arkadaşlarımız, meslek hayatınızda kendinizi sürekli geliştirmeniz ve bu alanda ülkemize katkı sağlayabilmenizi dileriz…