İSG Konu Özetleri ve Çıkmış Sorular

İSG KONU ÖZETLERİ VE ÇIKMIŞ SORULAR

1- İSG TARİHSEL GELİŞİM ÖZET

1- İSG TARİHSEL GELİŞİM ÇIKMIŞ SORULARI

2- GÜVENLİK KÜLTÜRÜ ÖZET

2- GÜVENLİK KÜLTÜRÜ ÇIKMIŞ SORULAR

3- TEMEL HUKUK ÖZET 

3- TEMEL HUKUK ÇIKMIŞ SORULAR 

4- İŞ SÖZLEŞMELERİ (a)  (4857) 

5- İŞ SÖZLEŞMELERİ (b) (4857) 

6- İŞ SÖZLEŞMELERİ (c) (487) 

7- İŞİN DURDURULMASI ÖZET

7- ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

7- İŞİN DURDURULMASI – ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ ÇIKMIŞ SORULAR

8- 4857 İŞ KANUNU ÖZET

8- 4857 İŞ KANUNU ÇIKMIŞ SORULAR

9- 6331 İSG KANUNU ÖZET

9- 6331 İSG KANUNU ÇIKMIŞ SORULAR

10- 5510 SGK KANUNU ÖZET

10- 5510 SGK KANUNU ÇIKMIŞ SORULAR

11- İŞ KANUNUNDA KADIN ÇALIŞANLAR ÖZET

11- İŞ KANUNUNDA KADIN ÇALIŞANLAR ÇIKMIŞ SORULAR

12- ULUSAL VE ULUSLARARASI TEŞKİLATLAR ÖZET

12- ULUSAL VE ULUSLARARASI TEŞKİLATLAR ÇIKMIŞ SORULAR

13- İŞ KANUNUNDA ÇALIŞMA SÜRELERİ ÖZET

13- İŞ KANUNUNDA ÇALIŞMA SÜRELERİ ÇIKMIŞ SORULAR

14- MESLEKİ YETERLİLİK ÖZET

15- İSG KURUL, İSG KONSEY , ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ ÖZET

15- İSG KURUL, İSG KONSEY, ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ ÇIKMIŞ SORULAR

16- İŞ KAZALARI VE KORUNMA POLİTİKALARI ÖZET

16- İŞ KAZALARI VE KORUNMA POLİTİKALARI ÇIKMIŞ SORULAR

17- PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ ÖZET

17- PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ ÇIKMIŞ SORULAR

18- FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ ÖZET 

18- FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ ÇIKMIŞ SORULAR

19- RADYASYON GÜVENLİĞİ ÖZET 

19- RADYASYON GÜVENLİĞİ ÇIKMIŞ SORULAR

20- BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ ÖZET

20- BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ ÇIKMIŞ SORULAR

21- TOZLA MÜCADELE ÖZET

21- TOZLA MÜCADELE ÇIKMIŞ SORULAR

22- ASBESTLE ÇALIŞMALARDA İSG ÖZET 

22- ASBESTLE ÇALIŞMALARDA İSG ÇIKMIŞ SORULAR

23- KİMYASAL RİSK ETMENLERİ ÖZET

23- KİMYASAL RİSK ETMENLERİ ÇIKMIŞ SORULAR

24- SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ ÖZET

24- SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ ÇIKMIŞ SORULAR

25- ZARARLI GAZLAR , HAVALANDIRMA , İKLİMLENDİRME ÖZET

25- ZARARLI GAZLAR, HAVALANDIRMA, İKLİMLENDİRME ÇIKMIŞ SORULAR