Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi

Eğitim Süresi

5 Gün ( Online ) / 45 Saat

Eğitim Günleri

Hafta içi

Hafta sonu

Eğitim Saatleri

10:00 ~ 17:00

Nedir?

İşyerlerinde acil durumlarda oluşturulması gereken kriz masasını ve üyelerinin eğitilmesini, 2013 tarihli işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik gereği, hazırlanması gereken acil durum planlarını hazırlamayı ve kontrol etmeyi ve 2009 tarihli binaların yangın korunması hakkındaki yönetmeliğin 127. maddesinde belirtilen acil durum ekiplerinin eğitimlerini gerçekleştirebilecek nitelikte eğitmen yetiştirilmesini sağlar

Ne Öğreniyoruz?

 • Yönetim tanımları
 • Yönetim kavramı
 • Olay yönetimi
 • Acil durum yönetimi
 • Kriz yönetimi
 • Afet yönetimi
 • Afet yönetimi ve aşamaları
 • Afet tanımı ve çeşitleri
 • Afet -acil durum arasındaki farklar
 • Afet yönetimi özellikleri ve ilkeleri
 • Afet yönetiminin aşamaları
 • Afet risk ve zararlarının azaltılması
 • Afetlere hazırlık
 • Afetlere Müdahale
 • Afet iyileştirmesi
 • Afet ve acil durum servisleri
 • Eğitim ve projeler
 • Afet haberleşmesi
 • Acil Durum Yönetimi
 • Mevzuat
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik
 • İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
 • Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik
 • İlk yardım yönetmeliği
 • Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkında yönetmelik
 • İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği
 • Makine emniyeti yönetmeliği
 • Asansör bakım ve işletme yönetmeliği
 • Okullarda afet ve acil durum yönetimi planı- AFAD
 • Hastane afet ve acil durum planları yönetmeliği
 • Tehlike sınıfları tebliği
 • Etkili ve sonuç alıcı bir planın hazırlanmasına yönelik esaslar
 • Plan ve planlama kavramları
 • Planlamanın önemi ve ilkeleri
 • Plan hazırlık süreci
 • Kapsam belirleme ve düzenleme
 • İşyerlerinde acil durum planı hazırlanması
 • Acil durum planı kavramı ve amaçları
 • Acil durum yönetimi aşamaları
 • Acil durumlara yönelik yükümlülükler ve sorumluluklar
 • Acil durum planı içeriği ve ekleri
 • Acil durum planlaması aşamaları
 • Acil durumların belirlenmesi ve acil durum temel risk analiz raporunun hazırlanması (Tehlike, maruziyet ve savunmasızlık kavramları)
 • Tehlike profilinin hazırlanması ve senaryoların oluşturulması
 • Deprem, Heyelan, çığ ve sel baskını, Yangın
 • Asansör kazaları
 • İşyeri kazaları
 • Elektrik kesintileri
 • Gıda zehirlenmeleri
 • Yıldırım düşmesi
 • Terörist saldırıları
 • Şüpheli paket bırakılması
 • Çalışan odaklı acil durumlar
 • Sızıntı ve kirlilik
 • Fırtına veya hortum
 • Büyük çapta hırsızlık
 • Sabotaj
 • Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin alınması
 • Organizasyon teşkili ve görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi, görev tanımlarının yapılması
 • Müdahale ekipmanlarının hazırlanması, bulunacakları yerlerin belirlenmesi(acil durum istasyonları),kullanım eğitimi ve bakımlarının planlanması
 • Uyarı işaretlerinin ve yazılarının konulması
 • Müşteri ve ziyaretçilerin bilgilendirilmesi
 • Güvenli yer/toplanma noktalarının belirlenmesi ve işaretlenmesi
 • Uyarı sisteminin tesisi ve yapılacak anonsların belirlenmesi
 • Haberleşme müdahale ve tahliye yöntemleri
 • Kat planlarının hazırlanması ve sorumluların belirlenmesi
 • İşaretlemelerin yapılması
 • Alarmın duyulmasını müteakip yapılacak işlemler ve tahliye planlaması(Engelli, çocuk, ziyaretçiler, müşteriler dâhil)Güvenli yer/toplanma noktasında yapılacak işlemler
 • Arama-kurtarma çalışmaları
 • Raporlama
 • Acil durumun sona ermesinden sonra yapılacak isler
 • Eğitim ve tatbikatların planlanması, kayıtların tutulması
 • Kontrol ve denetim Nasıl yapılır?
 • Kontrol formu hazırlanması
 • Geri bildirim
 • Acil durumlarda basın ve halkla ilişkiler

Nerede?

Başkent Üniversitesi BEDAM bünyesinde oluşturulan uzaktan eğitim sistemi ve aylık düzenlenen webinar programları ile eğitim gerçekleştirilmektedir.

Nasıl?

Uzaktan eğitim sistemimiz içerisinde özel olarak oluşturulan videolar, içerikler ve örnek dokümanların hepsine sistem içerisinden ulaşıp indirebilir, istediğiniz zaman seyredebilir ve aylık webinarlar içerisinde eğitmenlerimize sorularınızı yönelterek eğitiminizi tamamlayabilirsiniz.

Ne Zaman?

Eğitimlerimize istediğiniz zaman kayıt olup, öğrenmeye başlayabilirsiniz.

Kimler bu kursa katılabilir?

İş güvenliği uzmanları,

İş güvenliği teknikerleri,

İşletmelerde görev yapan Acil durum ekip liderleri,